קוסם לי מי שעל מפיות נייר, בבית קפה"
מוקף קהל המרחיק מבטו לצדדים
כותב שירים בחטף...
...קוסם לי מי, שכך ישוב
"לחרוט את שברי חלומו על מפיות נייר צחורות.

(עׂפר לידר)

שירים

מתן בסתר
עדות
עודנו
עכשיו כשנדדתי בירושלים שלי
פנטזיה 
צלילות
שיר אחרון

כדרכן של מילים
לגעת, לשאוף, להתמלא
my wild irish rose
מבטו
מגדלור
מחשבותנו מלאו
מעט מחוּמן
מפני זה אשר יגורתי
מתכון

התרוֹקנוּת
וּמאז
ומהו השיר
ומה עוד יש בו
זה עתה
זיכרון
זרימה
חליפות קרועות כיסים
כדממת חוט דק

אמאלפי, 2002
אני שואל
את הרגשת הרווחה שחש כשנעלמה
את מות אימי של נתן זך
בינותיים
בית, לדוגמא
גם לכשיתם כוחי
דיוק
התמעטות

סיפורים

ביקורת

הרהורים
צו הריסה
שינה ועוררות
ידיים

ראיון / נחמיה רפופורט

כל לבדי / משה בן-שאול
רואה זיתים / אבנר טריינין
ביטול הליטוף הנשי / מירון איזקסון
רובים, חיידקים ופלדה / ג'ארד דיימונד

כמה, כמה מלחמה / רמי סערי
ניסוי הצופרים של המיגרנה / יוסי יזרעאלי
סדר פעולות אהבה / אודי זומר

נרות נץ-החלב / אגי משעול
במדבר דברים / אורה ערמוני