העמותה - שירת חייו, לזכרו של עׂפר לידר
נוסדה ע"י מדענים במכון ויצמן למדע, יוצרים, אנשי ספרות וחבריו הרבים שחברו יחד עם המשפחה במטרה לשמר את רוחו של עׂפר.
העמותה הינה הגוף המשפטי - כלכלי שמבצע את הפעילות להנצחתו של עׂפר.
העמותה נעזרת באנשים וגופים העוסקים בהתנדבות בחשיבה, העלאת רעיונות וביצוע הפעילות.
העמותה מרכזת את המאמץ לגיוס תרומות כספיות, שיתקבלו בברכה ויעזרו במימון המלגות, הפרסים והפעילות השוטפת.
ניתן להעביר תרומות לחשבון: 10-930-40217/04. לפקודת: שירת חייו - לזכרו של עׂפר לידר (ע"ר)