השירה וכתיבתה, היתה נדבך חשוב ומשמעותי בעולמו הרוחני של עׂפר. חלק משיריו הולחנו ונקבצו לאלבום בתקליטור "במעקה היבשת". השירים הולחנו ע"י מור שטייגל שאף מבצעת אותם .

את התקליטור ניתן לרכוש אצל אסנת לידר טל' 052-2455062 או באמצעות הדוא"ל